Luk
Ring til vores afdeling i København +45 70 27 70 91
Ring til vores afdeling i Aarhus +45 70 27 70 12
Salg Vicedirektør Martin Møller +45 22 15 77 99 Presse Kommunikationschef Marlene Nybro Thomsen +45 27 28 48 01 Ekspertrådgivning Kontakt en af vores specialister Direktion Direktør Ole Lehrmann Madsen +45 20 15 44 51
Skriv til os
Close
Ring til vores afdeling i København +45 70 27 70 91
Ring til vores afdeling i Aarhus +45 70 27 70 12
Salg Vicedirektør Martin Møller +45 22 15 77 99 Presse Kommunikationschef Marlene Nybro Thomsen +45 27 28 48 01 Ekspertrådgivning Kontakt en af vores specialister Direktion Direktør Ole Lehrmann Madsen +45 20 15 44 51
Skriv til os
Luk
Modtag Alexandras nyhedsbrev Indtast din e-mail
Modtag Alexandras nyhedsbrev Close Indtast din e-mail

Pervasive Healthcare Lab 

Om About Pervasive Healthcare Lab

Allestedsnærværende sundheds-it

Med gennembruddet af pervasive computing kan it modnes til et allestedsnærværende sundheds- og omsorgsværktøj, der hjælper til bedre, hurtigere og mere effektiv undersøgelse, behandling og opfølgning - når og hvor borgerne ønsker det.

Hovedfokus i Pervasive Healthcare Lab eller “allestedsnærværende sundheds-it” er at skubbe computerkraften længere i alle led i sundheds- og socialvæsenet – både i primær- og sekundærsektoren – og helt ud til hjemmet, arbejdspladsen eller hvor borgeren i øvrigt måtte befinde sig.

TemaerThemes

Vi arbejder for tiden med følgende temaer:

Infrastruktur for IKT-baserede sundheds- og socialservices. Forskning i og udvikling af koncepter for teknisk og organisatorisk infrastruktur til understøttelse af fremtidens netværksbaserede sundheds- og socialvæsen.

Fremtidens hospital. Forskning i anvendelsen og udviklingen af pervasive computing-teknologier til brug på hospitaler, og udvikling af teknologi til at binde hospitaler, primærsektor, f.eks. egen læge eller hjemmesygeplejen, og borgerens eget hjem og arbejdsplads sammen.

Home care. Brugen af pervasive computing-teknologi til støtte af egenbehandling, og pleje af den enkelte patient. Samspillet med familie og venner er et vigtigt element heri. Ligeså er ideen med at tænke teknologien længere ud end ’blot’ til hjemmet eller arbejdspladsen.

Akut medicin og ulykker. It-støtte til reddere og andet personel ved en ulykke og koordinering af indsatsen mellem hospitaler, brand og politi.

Vi deltager endvidere i den tværgående indsats for telemedicin Danmark som telemedicinsk foregangsland, et telemedinsk forretnings- og software-økosystem, der skaber sammenhæng og markedsudvikling for telemedicinske virksomheder og for sundhedsvæsnet i Danmark.

Vi har desuden drevet Caretech Innovation i perioden fra 2008 til 2012, en platform og projektpulje for sundheds-it, der skulle sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Caretech Innovation blev finansieret af Vækstforum for Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Teknologi og metoderTechnology and methods

Et nøglebegreb for vores projekter er brugerdreven innovation, også kendt som participatory design. Vi arbejder med feltstudier, workshops med brugere og eksperimenter i realistiske omgivelser som en central og integreret del af vores designarbejde. Vores  feltstudier er ofte designet, udført og analyseret af etnografer i samarbejde med f.eks. dataloger, ingeniører og industrielle designere. Vi lægger vægt på et tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper, da vi mener at vi på denne måde for størst udbytte af de ressourcer der indsættes.

Vi anvender et bredt spektrum af teknologier for at opfylde de behov der udspringer af vores projekter.

De teknologier og metoder vi har erfaring med inkluderer:

 • Metodikker: Fremtidsværksteder, Wizard of Oz, prototypeevalueringer, HomeHealthTours, etnografisk analyse, cultural probes, mobile probes, Scrum, XP
 • Hardware platforme: Mobile enheder, indlejrede enheder, server
 • Netværksinfrastruktur: Mobil, IP, xDSL, fiber
 • Sensornetværk: Medicinske sensornetværk, sensor netværk til kroppen, brugergrænseflader og sikkerhed for lavenergi sensorer IEEE 802.15.4/ZigBee, lavenergi trådløse netværk, 6LoWPAN
 • Operativsystemer: TinyOS, Apple, Symbian, Contiki, Linux
 • Software udviklingsplatforme: Eclipse, Java, Python
 • Applikationsløsninger: Telemedicin, online communities
 • Web-teknologier: Web-services, SOAP, XML 
 • Databaser: MySql, Oracle
 • iPhone udvikling, iPAD og ANDROID udvikling 
 • Sundhedsstandarder: HL7

Forskningspartnere og resultaterResearch partners and results

På forskningssiden er vi en del af Center for Pervasive Healthcare i samarbejde med Institut for Datalogi og Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Centeret ledes af professor Morten Kyng fra Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

Desuden har vi et mangeårigt samarbejde med HCI-gruppen på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, som gennem årene har produceret en lang række forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Vores øvrige samarbejdspartnere blandt forskningsinstitutioner inkluderer bl.a.:

 • Arkitektskolen Aarhus
 • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Learning Lab
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Distributed Programming Laboratory
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Lancaster University, Department of Sociology
 • London University, Kings College
 • Lund University, Computer Science Department
 • Malmö University
 • University of Siena, Communication Science Department
 • University of Colorado at Boulder
 • VIA University College, Vitus Bering Danmark
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Arkitektur og Design

Som eksempler på forskningsresultater kan nævnes:

 • En række kørende prototyper indenfor forskellige områder, evalueret i ’rigtige’ omgivelser
 • Ny viden i forhold til det at inddrage mange forskellige typer af brugere i innovationsprojekter, her kan f.eks. nævnes redningsarbejdere ude i felten, ældre borgere og borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • Ny viden i forhold til at gennemføre feltstudier og designaktiviteter i ’ikke-traditionelle’ observationsmiljøer, f.eks. i folks hjem eller i meget mobile arbejdsmiljøer
 • Ny viden i forhold til arbejdet med komplekse brugergrupper i sundhedsfeltet, og erfaring med at forbedre samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle fra forskellig faggrupper og mellem sundhedsprofessionelle og borgere
 • Ny viden om hvordan der skabes øget dynamik og effektivite i samspillet mellem lokale miljøer og det nationale niveau i udviklingen af infrastruktur til sundheds- og socialområdet
 • Erfaring med at udvikle sundhedsteknologi, som ikke signalerer sygdom, til hjemmet
 • Softwareteknologi som understøtter 'context-awareness' og applikationer som er bygget på denne teknologi og som bruges af kliniske personale til at se f.eks. hvor folk er og hvad de laver
 • Udvikling af løsninger til at synliggøre samspil mellem trådløse komponenter efter behov, og til samarbejde i felten, hvor tastatur og mus ikke er hensigtsmæssige
 • Nye teknologier og metoder til user authentication, bl.a. til arbejdspladser hvor man bevæger sig rundt.

Center for Pervasive Healthcare har siden 2003 publiceret en række videnskabelige artikler, mange præsenteret på store internationale konferencer.

Forretningspartnere og resultaterBusiness partners and results

Som eksempler på anvendelser der er kommet ud af projekter vi har deltaget i kan nævnes:

Vores samarbejdspartnere blandt virksomheder og offentlige institutioner inkluderer bl.a.:

 • 43D
 • Agro Business Park
 • Amfitech ApS
 • A/S Aabentoft
 • Capgemini Danmark A/S
 • Coloplast
 • CSC Scandihealth A/S
 • Dansk Data Display
 • Dansk Projektrådgivning
 • Dansk Telemedicin
 • Egmont Højskolen
 • G4S Security Services A/S
 • Glokal Marketing
 • Hjælpemiddelinstituttet
 • Horsens Sygehus
 • IBM, ACURE A/S
 • IBM, Food & Agro
 • IBM, Århus
 • Innovation Lab, Katrinebjerg
 • Key2Know A/S
 • KR Hospitalsudstyr
 • Landsbyen Sølund
 • Logica
 • Mark Film A/S
 • Medical Insight
 • Mobile Fitness
 • Modulex
 • Novax
 • Personics
 • Polycom
 • Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Erhvervenes Hus
 • Randers Fysioterapi og træningscenter
 • Randers Kommune
 • Randers Regionshospital
 • Region Midtjylland
 • Region Midtjylland, Innovation og Forskning
 • Regionshospitalet i Silkeborg, Ortopædkirurgisk afdeling
 • Sanofi-Aventis
 • SAS Institute A/S
 • Safelink Denmark ApS
 • Siemens
 • Sunde Tanker
 • Sundhedscenteret i Randers
 • Systematic Software Engineering
 • TDC
 • Team Online
 • Teknologisk Institut
 • Tulip Food Company
 • Væksthus Midtjylland
 • Whitestein Technologies AG
 • Ældre Sagen
 • Ålborg Sygehus, IT Sundhed
 • Århus Kommune
 • Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus
 • Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

NetværkNetwork

Vi deltager i en lang række netværksaktiviteter, bl.a. via  de to konsortier UNIK og LevVel.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til os med henblik på en drøftelse af samarbejdsmuligheder.

Vi har også tæt kontakt til MedTech Innovation Center, et initiativ parallelt til Caretech Innovation, men som fokuserer på kommercialisering af bio-/medtech produkter og virksomheder i Region Midtjylland.

Medarbejdere i People in Pervasive Healthcare Lab

Downloads

Kontakt
Morten Kyng
Area Manager, Pervasive Healthcare, Professor, Dr.scient.
Pervasive Healthcare Lab
+45 20 26 99 11
Ada bygningen, 2. etage lokale 226
Pervasive Healthcare Lab
Arrangementer
Brugernes erfaringer med OpenTeleDato: 5. februar 2015, 9.30 - 16.00
Sted: Koldkærgaard Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N