Alexandra Instituttet A/S // Ekspertiser // Internet of Things

Internet of Things

Ikon for ekspertisen It-baseret infrastruktur

Ekspertise

Internet of Things
Flere og flere ting er nu koblet på Internettet. Arbejder din virksomhed med produktion, infrastruktur, energi, medicin og sundhed, bygninger og facility management, transport, eller smarte produkter, så påvirker Internet of Things - IoT - jeres forretning.

IoT er betegnelsen for den udvikling, der er i gang med at flere og flere fysiske enheder kobles på internettet med henblik på at opsamle data fra disse til brug for alt fra præventiv vedligehold, levering af services, styring af enheder, samspil mellem enheder, etc.

I stedet for at have mange fysiske varianter af sit produkt, så styres variationer via forskellige varianter af den indlejrede software – som har den fordel at man kan opdatere softwaren løbende som vi kender fra PC’er, smart phones, og tablets.

Vi rådgiver om og udvikler løsninger inden for Internet-of-Things – eller Tingenes Internet – IoT, svarende til de forskellige niveauer hos Internet of Things Global Standards Initiative.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

 

Rådgivning om Internet of Things (IoT)

Internet of Things drejer sig om sammenkobling af fysiske enheder via Internet. Koblede ting (connected devices) tillader at man kan observere verden (opsamle data) og fjernstyre ting fra hvor som helst, via Internet. IoT er både sensorer (mærker verden) og aktuatorer (påvirker verden) og er tæt forbundet til den mere generelle tilnærmelse via cyber-physical systems.

 •  Device layer (tingene)
  Den fysiske infrastruktur i form af sensorer, kabler, mikrocontrollere. Vi har erfaring inden for udvikling af smarte produkter såvel som kontruktion af speciel hardware for fjernaflæsning.
   
 •  Network layer
  Datakommunikation på laveste niveau, hvor vi bl.a. har erfaring med teknologier som LORA, Sig Fox, Narrow bandwith, LTE, og CEBUS. 
   
 •  Service support and application support layer
  Platforme til at binde fysiske enheder på nettet sammen i et sammenhængende system. Vi har udviklet en egnet platform men har også erfaring med platforme som f.eks. ASURE, Bluemix, og de fleste open source platforme.
   
 •  Application layer
  IoT som regel er en platform for egentlige applikationer, som så laver f.eks. beslutningsstøtte, prædiktiv vedligehold, styring af aktuatorer, og/eller opdatering af software. IoT systemer kan generere store mængder af data og dette kan være en udfordring i omgivelser hvor der er begrænset båndbredde til at sende data videre. Det er derfor en afgørende at man kan foretage så mange beregninger i enheden som overhovedet mulig og dermed sende færre data videre. 
   
 •  Management
  Sammen med service- og applikationsstøtte er der behov for platforme, som kan holde styr på management og provisioning af IoT-udstyr.
   
 •  Security
  IoT giver sikkerhedsmæssigt helt nye udfordringer. Har du et eksisterende produkt, eller er du i gang med at udvikle et nyt produkt, hvor der skal være styr på sikkerheden? Vi kan hjælpe dig med sparring eller med et uvildigt sikkerhedsreview, der både giver dig og dine kunder større sikkerhed for, at produktet er sikkert. Læs her hvordan vi kan hjælpe dig. Vi udvikler sikre løsninger eller verificerer, at eksisterende løsninger har et tilfredsstilende sikkerhedsniveau.

Interaktionsdesign og smarte produkter

Mange produktionsvirksomheder har fokus på at udvikle nye smarte produkter med indlejret it – og ud over IoT så er discipliner som interaktionsdesign brugbarhed, og (fysisk) design ofte afgørende – og her kan vi også levere rådgivning. Læs hvad vi kan tilbyde under Smarte produkter og produktion.

Cyber-physical systems

Hvor IoT kan betragtes som infrastruktur er cyber-physical systems (CPS) paraplyen, som inkluderer IoT, software og mennesker, som integrerer Internet, ting og brugerne. CPS inkluderer applikationsområder som smart grids, smart city, autonome biler og droner, medicinsk monitorering, processkontrol og robotsystemer. Arbejder I med systemer, som involverer digitaliserede ting, mennesker og systemer af disse er cyber-physical systems noget for jer.

Vi har erfaring og spidskompetence inden for følgende felter:

 • Droner
 • Medicin- og sundhedssystemer
 • Processkontrol, produktion og robotter
 • Smart City
 • Smart grids og energi

Cases / Internet of Things

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for Internet of Things
Artikel
14-12-2016
Lovende radioteknologi åbner nye muligheder for ...
Den lille men fremadstormende virksomhed Sensohive leverer sensorløsninger til gartnerier, restauranter og byggebranchen, der har behov for at ...
Case
Reachi
Alternativ, mobil kommunikation til ...
Reachi lader filippinske nødhjælpsarbejdere kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til ...
Artikel
22-01-2014
Trådløse sensorer kombineret med IoT bliver den ...
Klassisk teknologi bliver koblet på nettet, og alle tingene, vi omgiver os med, bliver koblet på nettet – ofte igennem trådløse ...
Case
Nabto
Nabto fik hul igennem til IoT-enheder
Vi hjalp den danske iværksættervirksomhed Nabto med at udvikle en softwareplatform til deres ...
Case
4S - Stiftelsen for softwarebaserede sundhedsservices
Det skal være nemt for kommuner og ...
Stiftelsen for Software-baserede Sundhedsservices (4S) er en organisation, der skal gøre det lettere at arbejde med telemedicin og sundhedsdata på ...
Case
Internet of Things
IoT serviceydelser til danske virksomheder
Få et overblik over, hvordan fremtidens teknologier fungerer, og hvilke muligheder de giver for din ...
Case
GoalRef - Den intelligente fodbold
Goalref - er bolden over målstregen?
Vi har været med til at indbygge en sensorteknologi i fodbolde, der giver ...
Case
Airfield monitor
Sensorsystem til måling af glatføre i ...
Ny teknologi muliggør bedre og billigere måling af is på ...

Få adgang til vores specialister og den nyeste viden inden for Internet of Things

Kontakt
Deputy Director, Professor
+45 41 15 12 48
Se profil
.