Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Kasper Lyneborg Damgård

Kasper Lyneborg Damgård

Jeg er ansat i Alexandra Instituttets Security Lab, hvor jeg arbejder med it-sikkerhed og primært fokuserer på Secure Multiparty Computation (SMC).

SMC er en teknik til bl.a at håndtere følsomme input på en måde, der sikrer, at input ikke kan ses af andre end dig selv. På trods af dette, kan input stadig bruges til beregninger med andre input. Praktiske anvendelser af dette er f.eks. auktioner, benchmarking eller surveys.

Jeg er en af de primære bidragydere på open source projektet FRESCO, som er et framework til at arbejde med SMC.

Jeg har gennem årene arbejdet med mange andre sikkerhedsemner såsom sikkerhedsreviews, sikre kommunikationsprotokoller i det danske energinet gennem CHPCOM-projektet samt pABC teknologi gennem ABC4Trust

Jeg færdiggjorde mit speciale på datalogi på Aarhus Universitet i 2011, hvor jeg skrev om perfekt Secure Multiparty Computation med kun liniær kommunikation. Samme år blev jeg ansat ved Alexandra Instituttet.

Lige nu arbejder jeg med:

Jeg har erfaring inden for en bred vifte af teori, specielt inden for it-sikkerhed.

Mine forcer består af at jeg:

  • hurtigt kan sætte mig ind i ny teoretisk viden. 
  • er i stand til at viderekommunikere ny viden både mundtligt og skriftligt. 
  • har en dyb forståelse af Secure Multiparty Computation
Mine praktiske forcer inden for implementering ligger primært ved Java, men jeg har også erfaring i Python, C++ samt C#. 
 
Derudover tilegner jeg mig hurtigt de nødvendige færdigheder, der skal til for at anvende nye værktøjer og sprog. Jeg arbejder bedst i samarbejde med andre, men er også effektiv alene. Jeg kommunikerer uden problemer flydende mundtligt samt skriftligt på både dansk og engelsk.
Kontakt
Cryptography Engineer
+45 30 55 33 86
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 378
Links
Arrangementer
.