Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Peter Sebastian Nordholt

Peter Sebastian Nordholt

Jeg er kandidat og ph.d. i datalogi fra Datalogisk Institut på Aarhus Universitet. Under mit ph.d.-studie har jeg beskæftiget mig med kryptologi og særligt forsket i secure computation.

Secure computation er en teknologi, der gør det muligt for to eller flere parter i fælleskab at udføre komplekse beregninger uden at afsløre de data, der beregnes på. Dvs. at det er en teknologi, der gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at samarbejde på helt nye måder, der ellers ikke ville være mulige af fortrolighedshensyn.

Ud over denne teknologi har jeg generelt en stor interesse for it-sikkerhed og specielt kryptologiske protokoller, herunder også public key kryptografi og blockchain-teknologi.

Hos Alexandra er jeg ansat i Security Lab og arbejder hovedsageligt med forskningsprojekter, der undersøger de praktiske anvendelsesmuligheder af secure computation-teknologi inden for forskellige områder. Dette foregår bl.a. via udvikling af diverse prototyper i samarbejde med forskellige virksomhedspartnere.

I den sammenhæng er jeg og har været tilknyttet projekterne:

  • COBE - om beregning af financielle benchmarks på landbrugskunder.
  • CFEM - om anvendelse inden for elektronisk handel.
  • PRACTICE - om diverse anvendelser af secure computation i skyen.
  • BDbS - om at muliggøre mere og bedre andvendelse af big data vha. secure computation, med anvendelse inden for både bank- og energisektoren. 
  • SODA - om anvendelse af secure computation på store dataset, specielt inden for sundhedsområdet.

Jeg medvirker desuden til udviklingen af FRESCO, et framework til udviklning af secure computation-teknologi og -applikationer.

Kontakt
Cryptography Engineer
+45 61 68 44 67
Njalsgade 76, 3. sal,
2300 København S
Links
Arrangementer
.