Alexandra Instituttet A/S // Om os // Om Alexandra Instituttet

Om Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og teknologi. Vi er en almennyttig virksomhed, som er sat i verden for at skabe værdi, vækst og velfærd i Danmark. Det betyder, at den indtjening vi genererer bruges til at investere i udvikling af nye teknologiske ydelser og produkter til gavn for virksomheder.
 
Vi har de specialister, der skal til for at udvikle innovative, it-baserede produkter og services. Vores viden om software, udviklingsmetoder og samspillet mellem bruger, kommerciel relevans og teknologi hjælper virksomheder med at opnå forretningsmæssige gevinster med digitalisering. 
 
Med os kan du få:
  • Afdækket , hvordan it kan udvikle og understøtte din virksomhed og forretning
  • Viden om de nyeste tendenser inden for instituttets ekspertiseområder
  • Hjælp til at udvikle, videreudvikle og optimere software
  • Review af software og arkitektur
  • Evaluering, gevinstrealisering og best practice

Mange specialister samlet under ét tag


Innovativ produkt- og forretningsudvikling kræver kompetencer fra et bredt spektrum af fagligheder. Vi har de ekspertiser, du skal bruge for at skabe innovation baseret på it-forskning.

Hos os finder du kompetencer inden for metodevalg, innovation, design, interaktion, teknologivalg, hardware og programmering.

Samarbejdsformen skræddersyr vi efter, hvad der bedst bringer dig i mål med de udfordringer, du ønsker at løse med os. Vi tilbyder konsulentydelser, netværksdeltagelse eller forsknings- og innovationsprojekter.

Hvilken samarbejdsform passer bedst? Se de mange muligheder under Samarbejdsformer.

Forskningsbaseret brugerdrevet innovation

Vores udgangspunkt er samfundsmæssige problemstillinger primært virksomheders og organisationers behov for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, der samtænker kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.  

Vores forsknings- og udviklingsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. Desuden bringer vi den i spil som konsulentydelser og videreformidler den i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne.

Din genvej til vækst

Vi er tæt på både danske og internationale forskningsmiljøer. Vi arbejder i et tværfagligt miljø og har de kompetencer, der skal til, for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi er et hold af højt kvalificerede specialister, der hurtigt kan forstå din organisations eller brugeres problemstillinger og hjælpe dig videre. I samarbejde med os undgår du alle omvejene.

Her kan du se, hvordan andre har brugt os til at komme foran konkurrenterne med it:

Godkendt til at omsætte forskning til vækst

Alexandra Instituttet er et af Danmarks syv GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service). Det betyder, at vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et institut, der kan omsætte forskning til vækst.

GTS-systemet har til formål at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste viden i danske virksomheder. GTS-organisationerne er med 2900 medarbejdere kernen i den danske teknologiske infrastruktur. Vores opgave er på basis af forskning at udvikle teknologiske serviceydelser. Disse ydelser skal efterfølgende sælges på almindelige markedsvilkår.

Læs mere om GTS.

Vores hovedfokus er pervasive computing - indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi tilbyder landets stærkeste og mest alsidige kompetencer inden for udvikling og anvendelse af pervasive computing-teknologier.

Alexandra Instituttets historie

"Vi har mange års erfaring med, hvordan man får forskere, virksomheder og slutbrugere til at arbejde sammen om innovation. Vi omsætter forskning i it til nye produkter og services, som virksomheder kan tjene penge på og som er brugbare for slutbrugere. Omvendt inspirerer det samarbejde til ny forskning. Det er en model, vi er stolte af i Alexandra Instituttet, og som vi ved virker."

Læs historien om Alexandra Instituttet og IT-byen Katrinebjerg fortalt af direktør Ole Lehrmann Madsen, der startede ud med en 5 timers direktørstilling.

Strategi

Vi udvikler innovative ikt-baserede produkter og services via samarbejde mellem offentlig forskning og private virksomheder.

Vores mål er at skabe nye værdier til inspiration og gavn for borgere, virksomheder og forskere.

Vi skal altid være der, hvor den nyeste viden skabes: Tæt på førende universitetsforskning og tæt på innovative virksomheder og organisationer.

Vores langsigtede mål er at blive Nordeuropas førende private anvendelsesorienterede forskningsinstitution inden for pervasive computing. Inspirationen er internationale research labs som det tyske Fraunhofer Institut og det amerikanske SRI International.

Vores kortsigtede mål er yderligere at styrke vores funktion som matchmaker mellem forskning og erhvervsliv og gå endnu længere i realiseringen af vores ambition om at blive vores kunders strategiske innovationspartner.

Samfundsengagement

Alexandra Instituttet er et almennyttigt aktieselskab, som driver anvendelsesorienteret it-forskning og udvikling og sælger it-ydelser og produkter til dansk erhvervsliv.

Det almennyttige betyder, at det overskud, vi måtte generere, geninvesteres i nye forsknings- og innovationsprojekter. Det anvendelsesorienterede betyder, at Alexandra Instituttet ikke laver forskning for forskningens egen skyld. Vores aktiviteter er altid baseret på konkrete problemstillinger i erhvervslivet, offentlige institutioner eller i samfundet generelt.

Bestyrelsen

Alexandra Instituttet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udover instituttets ejer, Aarhus Universitets Forskningsfond, repræsenterer virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt medarbejderne på Alexandra Instituttet.

Se bestyrelsen her.

Vedtægter for Alexandra Instituttet A/S kan downloades her (pdf).

Økonomi

Alexandra Instituttets indtægter stammer fra:

  • Offentlige projektmidler fra EU, stat, region og kommune 
  • Privat medfinansiering af udviklingsprojekter
  • Salg af kommercielle ydelser

Nøgletal for 2016

Medarbejdere i hele årstal

     83* 

Omsætning (mio. kr.)

     66,5

*Antal medarbejdere er udregnet i hele årsværk.

Kontakt
CEO
Direktionen
+45 20 15 44 51
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 222

Twitter

Vores ekspertiser